Obesitas bij kinderen en volwassen is een grote uitdaging

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen met obesitas flink toegenomen. Het zorgt vaak ook voor obesitas op latere leeftijd en kan daarom beter in de jeugd al voorkomen worden. Op deze pagina lees je meer over de gevolgen en behandeling van obesitas bij kinderen.

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen met obesitas flink toegenomen. Onderzoek laat zien dat in Europa, obesitas bij jonge mensen steeds vaker voorkomt. Het is dan ook een van de grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid. De gevolgen van obesitas op een jonge leeftijd zijn zorgelijk. Het zorgt vaak ook voor obesitas op latere leeftijd en kan daarom beter in de jeugd al worden voorkomen.

De gevolgen van obesitas

Naast dat obesitas de kans op diabetes type 2 verhoogt, vergroot het ook de kans op complicaties zoals hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, problemen met vruchtbaarheid, gedragsproblemen en psychosociale problemen die zich uiten in een negatief zelfbeeld en depressie.

Obesitas ontstaat meestal vanuit omgevings- en gedragsfactoren. Dit zijn dan ook de factoren die moeten worden aangepakt om de welvaartsziekte te voorkomen. In de jeugd is het daarom belangrijk om ouders en leraren hierbij te betrekken. Dit kan door middel van preventieprogramma’s waarbij lichaamsbeweging wordt gestimuleerd en de kennis over voeding wordt vergroot.

Onderzoek laat zien dat naast de bovenstaande gevolgen, er ook een sterke link is tussen obesitas en een verhoogde kans op sterfte. Dit is een heftig gevolg en onderzoekers vinden dan ook dat er serieus actie moet worden ondernomen. Het probleem met obesitas op jonge leeftijd moeten worden aangepakt om de gezondheid en de kwaliteit van leven van kinderen te verbeteren.

Het behandelen van obesitas

De onderzoekers pleiten voor een behandelsysteem waarin een gezonde omgeving wordt bevorderd op zowel lichamelijk, economisch als sociaal gebied. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld extra scholing voor hulpverleners moet komen. Maatregelen zoals belasting op frisdrank of het verspreiden van voedseletiketten is helaas niet genoeg.

Obesitas is een complex probleem. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met de behandeling ervan. De kans is dan groter dat complicaties op de lange termijn kunnen worden voorkomen. Door al jong een gezonde levensstijl te ontwikkelen, is het makkelijk om deze de rest van je leven vol te houden. Door deze levensstijl zal een kind zich ook op sociaal niveau beter kunnen ontwikkelen.

Volgens de European Association for the Study of Obesity (EASO) is de eerste stap het onderkennen van obesitas als een chronische ziekte. Hiermee kan het individueel en maatschappelijk bewustzijn van obesitas worden vergroot.

Bron: