Ergotherapie: de sleutelrol van een ergotherapeut

'Het is onze taak als ergotherapeut om mensen te helpen onafhankelijker te worden, een betere kwaliteit van leven te hebben en te leven met zo min mogelijk beperkingen.'

Wat doet een ergotherapeut?

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat op een therapeutische manier gebruik maakt van alle betekenisvolle activiteiten om fysieke, mentale en emotionele aandoeningen te behandelen die van invloed zijn op jouw dagelijkse handelingen. Een ergotherapeut beoefent therapeutische technieken om het vermogen om dagelijkse handelingen uit te voeren te verbeteren, te rehabiliteren of te behouden.

'Het is onze taak als ergotherapeut om mensen te helpen onafhankelijker te worden, een betere kwaliteit van leven te hebben en te leven met zo min mogelijk beperkingen.'

 

Ergotherapie

 

Ergotherapie verschilt van andere beroepen in de gezondheidszorg – zoals fysiotherapie of verpleging – omdat het zich richt op de behandeling van het hele individu in plaats van op het behandelen van een bepaalde verwonding, aandoening of beperking.

Na een operatie kan een verpleegkundige bijvoorbeeld een cliënt helpen met pijnbestrijding, verbandwissels en zorg tijdens herstel. Een ergotherapeut daarentegen beoordeelt de activiteiten die voor de cliënt belangrijk zijn en leert hem of haar na de operatie weer zelfstandig te worden, zodat hij of zij de rollen kan hervatten die bepalen wie hij of zij is. Iedereen heeft namelijk activiteiten die bepalen wie ze zijn, of het nu gaat om werktaken, vrijetijdsbesteding, schoolverantwoordelijkheden of artistieke uitlatingen. Door deze activiteiten als therapeutisch hulpmiddel te gebruiken kan het individu een beter leven opbouwen.

 

Sleutelrollen en verantwoordelijkheden

Zoals besproken hierboven, werken ergotherapeuten met hun cliënten door een therapeutische benadering van dagelijkse activiteiten te hanteren. In grote lijnen betekent dit dat ergotherapeuten verantwoordelijk zijn voor het helpen van cliënten bij het ontwikkelen, herstellen en verbeteren van een aandoening of letsel, en voor het behouden van de vaardigheden die nodig zijn om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Maar wat houdt dit eigenlijk in?

Over het algemeen zijn ergotherapeuten verantwoordelijk voor een breed scala aan taken. Afhankelijk van de setting waarin ze werken, omvatten de rollen van een ergotherapeut vaak:

  • Inventariseren en evalueren van de hulpvraag;
  • Het in kaart brengen van het activiteitenniveau – en de daarbij behorende klachten – van de cliënt;
  • Het maken van een behandelplan waarin er middels gezamenlijke besluitvorming aan de doelen van de cliënt gewerkt wordt;
  • De thuis- en/of werkomgeving van de cliënt beoordelen en aanpassingen adviseren ten behoeve van het doel van de cliënt;
  • De cliënt van praktische tips, adviezen en strategieën voorzien, waarna er geoefend wordt met het uitvoeren van bepaalde handelingen;
  • De voortgang beoordelen en documenteren voor evaluatie-, facturerings- en rapportagedoeleinden.

De dagelijkste activiteiten waarin ergotherapeuten werken verschilt ook per setting. Sommige ergotherapeuten werken in ziekenhuizen, in revalidatiecentrums, wijkteams, verpleeghuizen, scholen of net zoals bij MTC De Fysioclub – in een eerstelijnspraktijk.

Wil je weten wat wij allemaal te bieden hebben? Op deze pagina vind je een lijst van wat wij voor je kunnen doen.

 

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar. In principe is ergotherapie direct toegankelijk zonder verwijzing, maar sommige zorgverzekeraars zien wel graag een verwijzing van een huisarts. Dit kunt u zelf nakijken bij uw polisvoorwaarden.

 

Meer weten over ergotherapie?

In onze folder lees je alles over ergotherapie bij MTC De Fysioclub en op welke manieren wij je kunnen helpen.

Download de folder
 

Folder ergotherapie

 

Ervaar je klachten? De Fysioclub kan je helpen!

De Fysioclub biedt complete en professionele begeleiding indien je klachten ervaart. Of je nu last hebt van een sportblessure of wilt revalideren na een ingrijpende operatie, wij staan voor je klaar met een persoonlijke oplossing. Je kunt bij ons terecht voor verschillende soorten therapie, zoals fysiotherapie, sportfysiotherapie, manuele therapie, geriatriefysiotherapie, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie of oncologische therapie.

Daarnaast beschikken we ook over andere therapeutische disciplines, zoals ergotherapie en psychologie. Met een team van gespecialiseerde medewerkers bieden wij de best mogelijke zorg. Door middel van een multidisciplinaire aanpak en de kennis van alle gespecialiseerde professionals werken we aan de oplossing voor jouw probleem.

Snel een deskundig advies? Maak dan direct een afspraak

Wil je jouw klachten bespreekbaar maken of dat er een professional naar kijkt?
Maak dan direct een afspraak.

Afspraak maken