Adviezen bij gewone nekpijn

Hoe nekpijn ontstaat is niet altijd duidelijk. Mogelijk komt het door spanningen, overbelasting, een verkeerde beweging of een verkeerde houding. Ook na een val of stoot, bijvoorbeeld bij sporten, kan de nek pijn doen. Of tocht en kou een rol spelen is niet zeker.

  • Stijve spieren
  • Whiplash
  • Artrose
  • Nekhernia
  • Hersenvliesontsteking

Stijve spieren – de oorzaak van nekpijn?

U kunt een spier verrekt hebben. De nekspieren kunnen ook stijf worden als reactie op pijn. Soms kunnen de spieren aan een kant van uw nek zo strak, hard en stijf zijn, dat het lijkt alsof uw nek vast zit. Het kan veel pijn geven en uw hoofd kan er scheef van staan. We noemen dit ‘torticollis’.

Whiplash

Ook na een ‘kop-staartbotsing’ kunnen nekklachten voorkomen. Bijvoorbeeld als de auto achter u tegen uw auto botst waarna u tegen de auto voor u botst. Daarbij slaat uw hoofd met kracht naar achter en dan naar voren. Dit heet een ‘whiplash’. Whiplash is Engels voor zweepslag. Na een whiplash worden naast de nekpijn onder anderen de volgende klachten genoemd: duizeligheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, oogklachten, oorklachten, bewegingsangst en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Artrose

Bij ouderen kunnen de gewrichtjes tussen de wervels wat slijten en veranderen (artrose). Dit kan chronische nekpijn geven. Door botontkalking (osteoporose) kunnen de nekwervels soms inzakken. Ook kunnen gemakkelijk wervelbreuken ontstaan. Dit komt vooral voor bij ouderen, met name bij vrouwen na de overgang. Zeldzame oorzaken van nekpijn zijn: nekhernia, hersenvliesontsteking (nekkramp), reuma, wervelbreuken of een uitzaaiing van kanker. Bij minder dan 2% van de mensen met nekpijn speelt een van deze oorzaken een rol.

Nekhernia

Bij een nekhernia drukt een kraakbeenschijf die tussen uw nekwervels zit (tussenwervelschijf of discus) tegen een zenuwbaan die naar een arm loopt. Bij een nekhernia is de nekpijn vaak niet het ergst. U heeft vooral pijn aan een arm.

Hersenvliesontsteking

Een hersenvliesontsteking ontstaat door een bacterie of een virus dat bijvoorbeeld via een oorontsteking bij de hersenvliezen kan komen. De ontsteking van de hersen-
vliezen kan nekkramp en nekpijn geven. Bij hersenvliesontsteking zijn nekpijn en nekkramp een belangrijke klacht. Iemands hoofd trekt als het ware naar achteren. Het hoofd naar voren buigen geeft veel nekpijn. Het lukt dan niet om de kin op de borst te drukken. Iemand met een hersenvliesontsteking is erg ziek en kan daarbij ook andere klachten hebben zoals: hoofdpijn, koorts, paarsrode huidbloedinkjes, overgeven en sufheid. Soms kunnen kankerpatiënten uitzaaiingen in een nekwervel krijgen en daardoor nekpijn krijgen.